­
14 08, 2018

نمایشگاه هوایی فارنبرو2018‎

نمایشگاه هوایی فارنبرو 2018 امسال از تاریخ 16 تا 22 جولای 2018 در بریتانیا برگزار می شود .

14 08, 2018

نمایشگاه هوایی رومانی2018‎

نمایشگاه هوایی رومانی 2018 در تاریخ 28 جولای 2018 برگزار می شود .

14 08, 2018

نمایشگاه دفاعی روسیه 2018

نمایشگاه دفاعی روسیه 2018 از تاریخ 21 تا 26 آگوست 2018 در روسیه برگزار می شود .