اتحادهای اصلی در هواپیمایی چیست؟

سه اتحاد اصلی که امروزه شناخته شده اند ، اواخر دهه 1990 شکل گرفتند. Star Alliance در سال 1997 ، oneworld در سال 1999 و در آخر Skyteam در سال 2000 تشکیل شد. ایده این اتحادها ، ایجاد همکاری بین خطوط هوایی و ایجاد راهکارهاي جديد سفر به دور دنيا است. اتحادهای هواپیمایی فرصت سازی [...]