مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اشاره به اینکه ایران ایر پس از اجرایی شدن برجام خرید 200 هواپیما را در دستور کار خود قرار داد و در این چارچوب 80 هواپیما مربوط به بویینگ، 100 فروند مربوط به ایرباس و 20 فروند دیگر مربوط به ATR بود ،اظهار کرد:در همین راستا ،امروز و در آستانه دور جدید تحریم ها، 5 فروند هواپیمایی ATR به آسمان ایران وارد می شود.
وی با بیان اینکه با ورود این 5 فروند هواپیما تعداد هواپیمای ها برجامی به 16 فروند می رسد ،گفت: قرارداد خرید این هواپیما ها با شرکت بوئینگ و ایرباس بوده که متاسفانه بعد از لغو برجام اعلام کردند هواپیما ها را تحویل نمی دهند.
سامانی با اشاره به اینکه امکان تولید و ساخت هواپیما در صنعت هوایی ایران وجود ندارد، افزود: با توجه به محدودیت های که کشور آمریکا برای صنعت هواپیمایی ایران ایجاد کرده است هم اکنون امکان ساخت و تولید هواپیما وجود ندارد ولی در حال انجام مذاکره برای اجاره و یا خرید هواپیما از کشورهای دیگر هستیم.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی تاکید کرد: مسئولان بخش هوایی کشور به شدت در حال مذاکره و رایزینی برای تحویل مابقی هواپیما ها در این بخش هستند.