دبیر انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی از ورود وزارت امور خارجه در کنار سازمان هواپیمایی کشوری برای حل مشکل سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی در ترکیه و لبنان خبر داد.
مقصود اسعدی سامانی گفت: مشکل سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی در ترکیه و لبنان هنوز حل نشده است.
وی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت امور خارجه در حال پیگیری برای حل این مشکل هستند.
دبیر انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی گفت: بهانه شرکت های عرضه کننده سوخت هواپیما در این دو کشور، تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران و مشکل تبادلات مالی با بانک های ایران است.
سامانی در عین حال گفت: با این وجود، این مشکل لغو پروازها نشده و پروازها طبق برنامه در حال انجام است.
وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری های وزارت امور خارجه و سازمان هواپیمایی کشور، این مشکل مرتفع شود.