شرکت ای.تی.آر و ایرباس تفاهم نامه ای امضا کردند تا به 3000 هواپیمای توربوپراپ مورد نیاز بازار در 20سال آینده جواب دهند . 
پیش بینی های بازار نشان می دهد که نیاز به هواپیماهای توربوپراپ بین سالهای 2018 تا 2037 بیشتر خواهد شد . این پیش بینی می افزاید که این نیاز بیشتر متوجه بازار هواپیماهای 80 نفره خواهد بود و هواپیمای ای.تی.آر72 در این میان شانس بیشتری را دنبال خواهد کرد .