نمایشگاه هوایی فارنبرو 2018 امسال از تاریخ 16 تا 22 جولای 2018 در بریتانیا برگزار می شود .