نمایشگاه دفاعی روسیه 2018 از تاریخ 21 تا 26 آگوست 2018 در روسیه برگزار می شود .