دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی بر لزوم حذف نرخ عوارض شهرداری از بلیت هواپیما در کشور تاکید کرد.
مقصود اسعدی سامانی افزود: اوائل پیروزی انقلاب یعنی سال 1358 شورای انقلاب با این دیدگاه که مسافران پروازهای هواپیما افراد متمول و پولداری هستند قانونی مصوب تا پنج درصد از پول بلیت هواپیما از مسافران اخذ و به شهرداری ها پرداخت شود.
وی همچنین اظهارداشت: قانون مصوب شورای انقلاب تصریح دارد که 10 درصد از این رقم وصولی به عنوان هزینه کارمزد باید به شرکت های هواپیمایی تعلق گیرد.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نیز می گوید : پنج درصد قیمت بلیت هواپیما و وسائط نقلیه دریایی باید به حساب شهرداری ها واریز شود.
وی افزود: بند ( ب ) ماده 46 این قانون تصریح دارد به اینکه شهرداری محل فعالیت شرکت هواپیمایی مسئول دریافت این عوارض است.
اسعدی سامانی تصریح کرد: بند (الف ) ماده 47 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز یادآور می شود که این عوارض باید به حساب شهرداری محل فروش بلیت واریز شود.
وی ادامه داد: بلیت هواپیما امروز در شهرهای مختلف صادر و دریافت بلیت در هر شهری همیشه به معنی پرواز از همان شهر نیست برای مثال یک شهروند ساکن تهران امکان دارد در مشهد بلیت خریداری و از فرودگاه اصفهان به آبادان پرواز کند.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: جدا از این محل فعالیت اغلب شرکت های هواپیمایی در تهران و همینطوربرخی از بلیت ها نیز به دلائل مختلف بصورت رایگان صادر می شود.
وی افزود: مسئولان شهرداری آمار تعداد بلیت های مورد صدور را از فرودگاه ها دریافت و بر اساس همان آمار مطالبه عوارض شهرداری می کنند.
اسعدی سامانی تصریح کرد: نکته تاسف بار در این میان اینکه شهرداری ها هم در مبدا و هم در مقصد پرواز مطالبه عواض دارند.
وی اذعان داشت: بعلاوه شهرداری ها در شهرهای که حتی فرودگاه وجود ندارد ازشرکت های هواپیمایی مطالبه عوارض می کنند.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: طبق کنوانسیون های بین المللی عوارضی که از مسافران هوایی وصول می شود باید در امور فرودگاهی و هوانوردی هزینه شود.
وی در ادامه افزود: شهرداری ها هیچ گونه فعالیت عمرانی در فرودگاه ها نداشته بنابراین دریافت این عوارض محلی از اعراب ندارد.