دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه برای بار دوم فرودگاه ترکیه به دلیل تحریم به یک ایرلاین ایرانی سوخت نداد؛ بیان کرد: شرکت هواپیمایی زاگرس به دلیل اینکه یک مقدار مشکل سوخت داشت بخشی از بار مسافران خود را نتوانسته حمل کند و اکنون بار بخشی از مسافران در استانبول باقی مانده است.

مقصود اسعدی سامانی ضمن تائید خبر عدم سوخت‌رسانی به هواپیمایی زاگرس در فرودگاه ترکیه به خبرنگار تین‌نیوز، گفت: متأسفانه ترکیه به پرواز امروز هواپیمایی زاگرس سوخت نداد و این شرکت ناچار شده به ایران بازگردد و در فرودگاه تبریز سوخت بزند.

وی در توضیح مطلب فوق افزود: شرکت هواپیمایی زاگرس به دلیل اینکه یک مقدار مشکل سوخت داشته است بخشی از بار مسافران خود را نتوانسته حمل کند و اکنون بار بخشی از مسافران در استانبول باقی مانده است.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در پاسخ به این سؤال که آیا هواپیمایی زاگرس به فرودگاه استانبول بدهی داشته است، گفت: خیر بدهی نداشته است و به دلیل تحریم این موضوع صورت گرفته است.

اسعدی سامانی گفت: این موضوع از طریق سازمان هواپیمایی کشوری در حال پیگیری است.