دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان این‌که تا کنون ارزی بر اساس نرخ سامانه نیما در اختیار ایرلاین‌ها قرار نگرفته است، گفت: وضعیت قیمت بلیت هواپیما بعد از مهرماه، بستگی به نرخ ارزی دارد که در اختیار شرکت‌های هواپیمایی گذاشته می‌شود.
مقصود اسعدی سامانی در خصوص فروش بلیت هواپیما بالاتر از نرخ‌های تعیین شده در برخی از سایت‌های اینترنتی عنوان کرد: سایت‌های اینترنتی برای فروش بلیت هواپیما ملاک نیستند و مسافران باید برای تهیه بلیت به سایت شرکت‌های هواپیمایی مراجعه کنند.
وی در ادامه افزود: اگر سایت‌های اینترنتی اقدام به فروش بالاتر بلیت هواپیما از نرخ‌های تعیین شده کنند این موضوع تخلف است و شرکت‌های مربوطه باید همکاری خود را با این سایت‌ها قطع کنند.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی تاکید کرد: ایرلاین‌ها موظف هستند در راستای بخشنامه‌ها و نرخ‌های تعیین شده، که به آن‌ها ارسال شده است اقدام به فروش بلیت هواپیما کنند.
سامانی در پاسخ به این سوال که بعد از مهرماه وضعیت نرخ‌های تعیین شده چگونه خواهد شد، توضیح داد: این موضوع بستگی به نرخ ارزی دارد که در اختیار شرکت‌های هواپیمایی گذاشته می‌شود.
او با اظهار به این‌که تاکنون هیچ‌گونه ارزی بر اساس نرخ سامانه نیما در اختیار ایرلاین‌ها قرار نگرفته است، عنوان کرد: در حال حاضر دقیقا ما نمی‌دانیم که قرار است ارز با چه نرخی در اختیار ایرلاین ها گذاشته شود اما پیش‌بینی ما بین هفت تا هشت هزار تومان است اما اگر این نرخ افزایش پیدا کند قیمت بلیت نیز افزایش پیدا خواهد کرد.