شرکت نمایشگاه های هوایی پارس کیش فعالیت رسمی خود را از سال 1394 آغاز نموده ولی متخصصان آن از اولین دوره برگزاری ایران ایرشو به عنوان مجری نمایشگاه در کنار سازمان منطقه آزاد کیش حضور داشته است . پارس کیش فضایی برای حضور  متخصصان با تجربه هوایی و هوانوردی کشور و کارشناسان خوشنام برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین المللی فراهم آورده تا در کنار همدیگر ، پرچم دار بزرگترین رویداد هوایی کشور باشد .