نوبخت سخنگوی دولت اعلام كرد به زودی زمان نشستن اولین ایرباس خریداری شده پس از برجام را در فرودگاه های تهران اعلام می کنم/ ايروسنتر