چندگنده های میگ ۲۹ و صاعقه نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در هشتمین نمایشگاه بین المللی هوایی ایران آماده انجام مانور هوائی در ایام برگزاری نمایشگاه می باشد.