مقصود اسعدی سامانی در باره بلیت اربعین گفت: شرکت ها به زودی پس از اخذ مجوزها فروش بلیت های اربعین را آغاز خواهند کرد و فهرست دفاتر فروش شرکت های هواپیمایی و نمایندگی های مجاز بابت فروش بلیت پروازهای اربعین به زودی اعلام می شود.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در این رابطه گفت: در روزهای اربعین شرکتهای هواپیمایی با پروازهای یک سر خالی مواجه هستند، یعنی تا قبل از روز اربعین، پروازهای برگشت تقریباً خالی است و پس از روز اربعین، پروازهای رفت صندلیهای خالی زیادی را در خود می بیند.
اسعدی سامانی افزود: نرخ بلیت ها برمبنای نرخ ارز سامانه نیما و کمی پایین تر تعیین شد، شرکتهای هواپیمایی برای رفاه حال زائران اربعین فعلاً نرخ ها را به حالت تعادل درآورده اند.
اسعدی سامانی به زائران اربعین حسینی توصیه کرد که حتماً بلیت را از دفاتر شرکتهای هواپیمایی، سایت شرکت های هواپیمایی و آژانسهای مجاز، با نرخ تصویب شده خریداری کنند و هرگز به دنبال واسطه گران، دلال ها و آنهایی که نرخها را گران تر ارائه میکنند، نباشند؛ زائران همچنین میتوانند قیمت هایی را که بابت خرید بلیت پرداخت کرده اند از طریق سایت انجمن شرکتهای هواپیمایی راستی آزمایی نمایند.