شرکت لاکهید مارتین برای تحویل سفارش جنگنده های اف16 بحرین تاسیسات جدیدی در کارولینای جنوبی می سازد . ارزش این قرارداد یک و نیم میلیارد دلار است .