دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: هیچ پرواز و مسیر پروازی در اثر عدم سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی حذف نشده است.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره اثرگذاری کاهش قیمت دلار بر روی نرخ بلیت هواپیما، اظهار داشت: نرخ بلیت هواپیما براساس نرخ ROEنرخ تبدیل ارز که هفتگی اعلام می‌شود تعیین شده است. این نرخ بالاتر از نرخ دلار نیمایی و چیزی بیش از ۹ هزار تومان است.
وی ادامه داد: البته همچنان بخشی از پرداخت‌های ارزی توسط ارز بازار آزاد انجام می‌شود و نمی‌توان ارز ۹ هزار تومانی را برای تمام بخش‌های مورد نیاز تامین کرد.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه اگر کاهش قیمت دلار ادامه پیدا کند یا نرخ دلار در همین عدد سطح ۱۱ هزار تومان ثابت بماند می‌توان گفت در دراز مدت می‌تواند منجر به کاهش قیمت بلیت هواپیما شود، گفت: نباید انتظار داشته باشیم کاهش قیمت دلار به سرعت در کاهش قیمت بلیت هواپیما اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد.
اسعدی سامانی گفت: اگر قیمت دلار همچنان نوسان داشته باشد این کاهش نرخ نمی‌تواند بر روی قیمت بلیت هواپیما اثر گذار باشد.
وی همچنین درباره مقابله ایرلاین‌ها با مشکل عدم سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های برخی از کشورها گفت: علی رغم اینکه برخی از کشورها از سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی امتناع می‌کنند اما سازمان هواپیمایی و شرکت‌های هواپیمایی تدابیری را اتخاذ کرده‌اند که بر اساس آن مشکل تحریم‌های سوختی را می‌توانند دور بزنند.
اسعدی سامانی تاکید کرد: هیچ پرواز و مسیر پروازی در اثر عدم سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی حذف نشده است.

بازگشت به بالا