سه اتحاد اصلی که امروزه شناخته شده اند ، اواخر دهه 1990 شکل گرفتند. Star Alliance در سال 1997 ، oneworld در سال 1999 و در آخر Skyteam در سال 2000 تشکیل شد. ایده این اتحادها ، ایجاد همکاری بین خطوط هوایی و ایجاد راهکارهاي جديد سفر به دور دنيا است.
اتحادهای هواپیمایی فرصت سازی می کنند تا شرکتهای هواپیمایی در بازار جهانی رقابت کنند. صنعت حمل و نقل هوایی فضایی رقابتی است و تعدادی از شرکتها به دلیل فرصت سوزی ورشکسته شده اند. اگرچه عضویت در اتحاد ، سودآوری یک شرکت هواپیمایی را تضمین نمی کند ولی بسیاری از شرکت های هواپیمایی از عضویت در یک اتحاد جهانی سود می برند.
عملکرد 20 ساله oneworld نشان می دهد که خطوط هوایی عضو حدود 1100 مقصد را ارایه می دهند. این یک شاهکار غیرممکن است که در سایه اتحاد به دست آمده است .یکی دیگر از مزایای اتحاد تکمیل ظرفیت صندلی پروازها در پروازهای کانکشن است . البته اتحادها همواره تلاش دارند تا با ارایه راهکارهای مشترک ، استرس سفر را کاهش دهند . برای مثال استفاده از یک نرم افزار برای انجام امور سفر و ردیابی چمدان ها از این جمله اند .